Dyplom ukończenia studiów wyższych

Graduation Diploma

The University of Economy in Bydgoszcz, like other universities in Poland, introduced its diploma template, which contains all the elements listed in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 20, 2018.

The pattern of the WSG diploma was approved by the University Authorities after receiving a positive opinion from the Student Government.

Graduates of the University of Economy in Bydgoszcz from October 1, 2019 receive university diplomas confirming their qualifications:

  1. complete first degree studies with a professional title of bachelor or engineer;
  2. second degree studies with a master's degree;
  3. graduate uniform masters with a master's degree;

Graduates of the University of Economy in Bydgoszcz receive copies of their graduation diploma within 30 days of submitting the diploma examination. The original diploma together with the diploma supplement is handed over at the solemn ceremony

Legal basis: - art. 81 of the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws, item 1668, as amended);

- Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 27 September 2018 regarding studies (Journal of Laws of 2018, item 1861);

- Regulation of the Minister of Science and Higher Education of April 16, 2019 amending the regulation on studies (Journal of Laws of 2019, item 787);

- Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 6 August 2019 amending the regulation on studies (Journal of Laws of 2019, item 787);

- Ordinance of the Minister of National Education of 31 July 2019 on graphic symbols informing about the levels of the Polish Qualifications Framework assigned to full and partial qualifications included in the Integrated Qualifications System and the corresponding levels of the European qualifications framework;


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy podobnie jak inne uczelnie w Polsce, wprowadziła swój wzór dyplomu, który zawiera wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2018 r.

Wzór dyplomu WSG został zatwierdzony przez Władze Uczelni po otrzymaniu pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego.

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy otrzymują od 1 października 2019 r. uczelniane dyplomy ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:

1)    ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjat lub inżynier;

2)    ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem zawodowym magister;

3)    ukończenia jednolitych studiów magisterskich z tytułem zawodowym magister;

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki w  Bydgoszczy otrzymują odpisy dyplomu ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Oryginał dyplomu wraz z suplementem do dyplomu wręczany jest na uroczystym Dyplomatorium.

Podstawa prawna:

- art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2019, poz. 787);

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2019, poz. 787);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji;

isaps logowanie
kalendarz studenta

Listopad 2021

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
6789101112

wydziały WSG

Polecamy
WSG MBA - Szkoła BiznesuGazetonTablica KorzyściMSPRekrutacjaCSC LATO 2014CSC LATO 201440plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESK

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki