Jesteś tutaj : Aktualności/News

STYPENDIA - PRZEPISY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

W myśl  przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  o pomoc materialną z budżetu państwa, tj. stypendium socjalne oraz kredyt studencki, mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

  1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
  2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
  3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
  5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
  6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Natomiast wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:

  1. stypendium rektora,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium ministra.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, a zapomogę student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wnioski stypendialne powinny być kierowane do Komisji Stypendialnej WSG od 20 lutego do 20 marca oraz od 10 września do 10 października każdego roku akademickiego za pomocą iSAPS.

isaps logowanie
kalendarz studenta

Wrzesień 2020

pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

wydziały WSG

Polecamy
WSG MBA - Szkoła BiznesuGazetonTablica KorzyściMSPRekrutacjaCSC LATO 2014CSC LATO 201440plusOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESK

Dziekanat - Wyższa Szkoła Gospodarki